این مسابقات که باحضور 21 تیم دانشجویی از دانشکده های مختلف استانی و شهرستانی در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل برگزارگردید تیم فوتسال دانشجویی دانشکده پرستاری شهرستان گرمی باشکست تمامی حریفان سرسخت درنهایت مقام قهرمانی این دوره ازمسابقات را ازآن خودکرد. 

مرتضی مصدق . سرپرست و مربی تیم گفت بااینکه ما ازشهرستان گرمی به این مسابقات اعزام میشدیم و راه رفت و برگشت موجب خستگی بچه ها میشد و همچنین حریهای بسیار قدری در این دوره حضور داشتند اما تیم دانشکده پرستاری گرمی باشکست دادن تک تک حریفادر فینال بمصاف تیمی ازدانشکده بهداشت که نفرات اصلی تیم منتخب دانشگاه علوم پزشکی را دراختیار داشت با عزم و اراده ستودنی بچه ها توانستیم این تیم را بانتیجه 2-1 شکست داده و مقام قهرمانی را ازآن خود کنیم.

امورتربیت بدنی دانشکده پرستاری شهرستان گرمی کسب این مقام قهرمانی را خدمت اعضاء محترم تیم و کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری تبریک میگوید.دانشکده پرستاری شهرستان مغان (گرمی) منبع : دانشکده پرستاری شهرستان مغان (گرمی)
برچسب ها : دانشکده ,گرمی ,پرستاری ,مقام ,قهرمانی ,شهرستان ,دانشکده پرستاری ,مقام قهرمانی ,پرستاری شهرستان ,پرستاری گرمی ,دانشجویان دانشکده ,دانشکده پرست?